• Vedenie školy

   • John Smith
   • John SmithHeadmasterheadmaster@demoschool.org
   • Robert Bauer
   • Robert BauerDeputy directorbauer@demoschool.org
   • Adam Novak
   • Adam NovakDeputy directornovak@demoschool.org
 • Rada školy

   • John Smith
   • John SmithChairman
   • Lucas Bauer
   • Lucas BauerRepresentative of teachers
   • Filip Novak
   • Filip NovakRepresentative of other employees
   • Katerine Gonzales
   • Katerine GonzalesRepresentative of parents
   • Michael Bayer
   • Michael BayerRepresentative of parents
   • Tom Sawyer
   • Tom SawyerRepresentative of students
   • George Politician
   • George PoliticianRepresentative of district
   • Andy Garcia
   • Andy GarciaRepresentative of district
 • Rada študentov

   • Sofia Bauer
   • Sofia Bauer1. A
   • John Novak
   • John Novak1. B
   • Peter Novak
   • Peter Novak2. A
   • Filip Gonzales
   • Filip Gonzales2. B
   • Wilma Bayer
   • Wilma Bayer3. A
   • Andrea Stone
   • Andrea Stone3. B
   • Will Smith
   • Will Smith4. A
   • Bruce Smith
   • Bruce Smith4. B
   • Katerine Kuffa
   • Katerine Kuffa5. A
   • Sofia Green
   • Sofia Green5. B
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy
  • Návšteva z Nepálu.
  • Deň župných škôl
  • Strom dobrých skutkov
  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO