• Aby sme sa v škole Felix cítili šťastní, máme práva, ktoré nikto nesmie porušovať.

    1. Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.
    2. Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.
    3. Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.
    4. Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť, rozprávanie bez nadávok.
    5. Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.
    6. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.
    7. Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.

    Tieto práva majú všetci žiaci, učitelia aj ďalší ľudia, ktorí patria do školy Felix.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy
  • Návšteva z Nepálu.
  • Deň župných škôl
  • Strom dobrých skutkov
  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO