• Režim dňa

     • Škola je otvorená v čase od 7.00 hod. do 17.30 hod. Vyučovanie sa začína o 8.30 hod., v škole treba byť najneskôr o 8.15 hod., nech majú deti dostatok času pripraviť a naladiť sa na vyučovanie.

       
      Vyučujeme v blokoch:
       
      7:00 - 8:15

       Felix klub - aktívne hry, individuálna práca s deťmi, ktoré potrebujú pomôcť s učivom

      8:15

       odchod detí do tried, najneskorší odporúčaný príchod detí do školy

      8:30 - 9:25

       1. vyučovací blok (ranný kruh + 1. hodina)

      9:25 - 9:40

       prestávka na desiatu  

      9:40 - 11:10

       2. vyučovací blok (2. a 3. hodina)

      11:10 - 11:40

       prestávka (deti idú von)

      11:40 - 13:10

       3. vyučovací blok (4. a 5. hodina)

      12:25 - 13:10

       v prípade, že deti majú aj 4. vyučovací blok, idú na obed

      13:10 - 14:40

       4. vyučovací blok (6. a 7. hodina)

       

      12:25 - 12:45, resp. 13:10-13:45  obedňajšia prestávka (trvá približne 30 minút po skončení vyučovania) - vtedy máte možnosť vyzdvihnúť Vaše dieťa


       

      Režim počas klubu:
       
         obed-14:30

       voľná hra von (na vstupných dverách visí vždy papier s informáciou, kde sa ktorá trieda nachádza)

      14:30 - 14:45

       možnosť vyzdvihnúť deti z klubu

      14:45 - 15:45

       záľubka (organizovaná aktivita, počas ktorej Vás prosíme, aby ste deti vyzdvihovali  len v nevyhnutných prípadoch), prípadne krúžky

      15:45 - 16:00

       možnosť vyzdvihnúť deti z klubu

      16:00 - 17:00

       spoločná aktivita (organizovaná aktivita, počas ktorej ale deti z kubu môžete vyzdvihnúť - ZMENA oproti minulému školskému roku)

      17:00 - 17:30

       voľná hra

         

       

      Prosíme Vás, aby ste dodržiavali časy vyzdvihovania detí z klubu, počas aktivít nás (a najmä Vaše deti) Vaše príchody rušia v rozbehnutej  práci.

       

      Záľubky a spoločné aktivity si deti vyberajú podľa ponuky na magnetickej tabuli, ktorá visí za vstupnými dverami. Prváci si začnú aktivity vyberať až v druhom polroku, aby toho na nich nebolo zo začiatku priveľa. Aktivity budú mať organizované spoločne so svojimi vychovávateľmi v klube.

      Ak by ste nás predsalen mali problém nájsť, zoznam telefónnych čísiel bude vyvesený tiež na vstupných dverách a nájdete ho aj na našej stránke


      Klub bude fungovať aj pre žiakov druhého stupňa - piatakov, šiestakov, aj siedmakov budú mať svojho vychovaváteľa, voľnejší režim a dobrovoľné aktivity.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy
  • Návšteva z Nepálu.
  • Deň župných škôl
  • Strom dobrých skutkov
  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO