PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Bilá Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15 15
Mgr. Barbora Drinková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 60
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Hana Lacová Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10 60
Umelecký prednes v systéme školských súťaží 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Aktívne využívanie čítania s porozumen 15
Excel v praxi 8
Mgr. Marta Páleníková Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8 23
Realizácia polyestetických integratívnych projektov na základných a stredných školách 15
Mgr. Ondrej Struhár Niektoré interaktívne metódy efektívneho učenia 21 66
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Mgr. Mária Trenčanská Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.10.2019
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy
  • Návšteva z Nepálu.
  • Deň župných škôl
  • Strom dobrých skutkov
  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO