• Štvrtkový exteriér - Vianoce
     • Štvrtkový exteriér - Vianoce

     • Na hodinách prírodovedy a vlastivedy máme tému VIANOCE. Hovoriť o Vianociach a predvianočnej atmosfére v triede nad knihou? Radšej sme si išli tému "zažiť" domesta. Fotili sme výzdobu mesta, zisťovali vianočné zvyky, tradície. Pozreli sme množstvo darčekov, ktoré sú pripravené na pultoch. Niektoré sme si kúpili a potom sme sa občerstvili. Zo získaných materiálov a poznatkov budeme tvoriť v pondelok projekty. 

      Fotky sú vo fotogalérii.

    • Športový deň Hýbeme sa svetom
     • Športový deň Hýbeme sa svetom

      1. Sovičky chcú hýbať svetom :-). Zúčastnili sa športovej akcie na Dlhých Dieloch. 14 škôl, 120 detí, 9 disciplín, 200 minút ... veľké nadšenie, spoločné zážitky, športový duch. Ďakujeme usporiadateľom - BK Karlovka - za jedinečnú atmosféru, bezchybnú organizáciu a možnosť zašportovať si. Skončili sme na 7. mieste, ale to vôbec nebolo dôležité. Prežili sme pekné, športové doobedie. Ďakujeme! Fotky sú vo fotogalérii.
    • Štvrtkový exteriér u Sovičiek
     • Štvrtkový exteriér u Sovičiek

     • Štvrtkový exteriér mal tému: Okolie školy. Najprv sme si pozreli fotky iných škôl, napr. v Afrike. Potom sme si zadali úlohy, rozdelili do skupín po troch. Na vychádzke sme si zapisovali poznatky a po príchode do školy sme pracovali na projektoch. Na záver sa projekty prezentovali a pri hodnotení exteriéru sa zdvihli takmer všetky pršteky hore :-). Bol to zaujímavý exteriér, na ktorom sme sa veľa naučili!

      Fotky sú vo fotogalérii.

     • Pastelky a Lentilky spoznávali Indiánov

     • Aké je to byť aspoň na chvíľu Indiánkou, či Indiánom? Dozvedeli sme sa. Vymysleli sme si vlastné indiánske mená, započúvali sa do indiánskej hudby, vytvorili indiánsky tanec, vyskúšali sme si písať indiánske piktogramy, písali sme aj so špeciálnou indiánskou ceruzkou. Vo svojom indiánskom kmeni sme pripravovali denné menu pre svoju Indiánsku reštauráciu. Popritom sme si pochutnali na keksoch - Indiánkach. Pamätáte si ich? Počas tohto týždňa sme mali možnosť za odvážnosť, či hrdinský čin získať indiánske pierka. A bolo ich neúrekom :-).
    • Felix meniny
     • Felix meniny

     • Felix oslávil vo štvrtok svoje meniny. Deti zaspievali pesničku, dali sme si spoločné raňajky, všetci sme mali na sebe vlastnoručne vyrobené motýliky, či mašličky, rodičia nám venovali chvíľku svojho času. Bolo to to veľmi milé stretnutie, tešíme sa zase o rok. Takže Felix, prajeme Ti samé šťastné, dobré a múdre deti!

    • Získali sme grant z Orange
     • Získali sme grant z Orange

     • V septembri sme požiadali o grant z nadácie Orange a veľká bola naša radosť keď nám prišla správa, že sme grant získalismiley Projekt, na ktorý budú financie z grantu použité sme nazvali "Rýchla rota Felix", keďže podobne ako rozprávková Rýchla rota, tak aj my s deťmi budeme pomáhať a chrániť naše životné prostredie. Naša škola si okrem iného dala za ciel rozvíjať svojich žiakov nielen v klasických predmetoch, ale aj v zodpovednom a uvedomelom prístupe ku svetu, v ktorom žijeme. Projekt Rýchla rota Felix, ktorý sa zameriava prioritne na inovatívne vyučovanie prírodovedy a oboznamovanie detí s princípmi trvalo udržateľného života, nás k tomuto cielu priblížiwink Pomocou hravých a kreatívnych aktivít deti pochopia hodnotu vecí, dôležitost prírody a vlastné možnosti ako jej pomôcť. S osvojovaním nových princípov je najlepšie zacať v mladosti, takže účastníkmi projektu sú žiaci prvého ročníka, naše Lentilky a Pastelky smiley Sovičky ako druháci, ako aj naši rodičia, budú mať tiež možnosť sa do jednotlivých aktivít zapojiť. Po skončení projektu budú naše deti poznat základy environmentalistiky, možnosti ochrany prírody, recyklácie, redukcie odpadu a znovu použitia vecí (reuse). Taktiež budeme rozvíjať prezentačné a komunikačné zručnosti žiakov, aby vedeli nadobudnuté skúsenosti a vedomosti prezentovať, a budeme ich viesť ku kritickému mysleniu, ktoré im pomôže aj v iných oblastiach života. Budúci týždeň nás čaká zoznámenie sa s projektom a prvá aktivita, stavba eko vtáčích búdok. 

    • Lentilky: fazuľkové sčítanie, súmernosti
     • Lentilky: fazuľkové sčítanie, súmernosti

     • Lentilky dnes na matematike sčitovali pomocou fazuliek - všetci kričali, že to je ľahké :-) Potom objavovali súmernosti pomocou vystrihovania krásnych ornamentov. Fotky nájdete vo fotogalérii.

    • Krokujeme, sčítavame, súmernosti
     • Krokujeme, sčítavame, súmernosti

     • Ako sa posunúť o 7 krokov dopredu pomocou dvoch povelov (oba musia byť o krokoch dopredu)? Všetci usilovne pracovali, svoje návrhy si chodili sami overovať na krokovací pás. Nakoniec sme vymysleli všetky možnosti, okrem jednej... Ale niektorým to vŕtalo v hlave a traja vymysleli aj tú poslednú. Cez prestávku :-) A veľká pochvala Matískovi, ktorý sa s touto úlohou usilovne boril, skúšal, krokoval, chvíľami to nešlo, ale nakoniec zažil to svoje "Už viem!" a veľký úsmev na tvári. Paráda, že sa nevzdal. A potom sme aj sčítavali a ešte sme si krásne dečky povystrihovali, však pozrite.

     • Prírodoveda - pokusy

     • Prírodoveda - tretiacke a druhácke učivo spolu. Najprv som sa toho bála, teraz som nadšená. Jurko - tretiak nás obohacuje, druháci zasa objavujú pokusmi svet. Ako sa dá získať zo slanej vody pitná voda alebo soľ .... druháci zasa "objavujú", ako sa ľahko znečistí voda a ako ťažko sa čistí. Hodiny prírodovedy sú naozaj zaujímavé a sú pre mňa svedectvom, že sa netreba sa ničoho báť :-). Fotky sú vo fotogalérii. Ďakujem sovičky!!!! Vaša Marta

    • Slovenská filharmonia - výchovný koncert
     • Slovenská filharmonia - výchovný koncert

     • Dnešný výchovný koncert bol prvý zo štyroch v tomto roku. Budova Reduty nás privítala v svojom novom šate - zrekonštruovaná. Deti prišli slávnostne naladené, oblečené. Na koncerty sa predsa nechodí každý deň a slávnostný deň je treba odlíšiť od ostatných aj oblečením. Program bol "šitý" na menšie deti, ktoré sa touto cestou zoznamujú s vážnou hudbou.. Interaktívny program bol zaujímavý a deti sa tešia na ďalší výchovný koncert. Fotky vo fotogalérii .... 

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy
  • Návšteva z Nepálu.
  • Deň župných škôl
  • Strom dobrých skutkov
  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO