• Krúžky v škole

    • Pre deti našej školy sme pripravili bohatú ponuku krúžkov školský rok 2017/18.

     Prihlasovanie na krúžky prebieha cez EDUPAGE. 

     Program v klube je však dostatočne bohatý a špeciálne pri prvákoch odporúčame zvážiť, či dieťa na nejaký krúžok vôbec prihlasovať. Naša skúsenosť totiž je, že po nástupe do školy potrebujú deti nejaký čas na adaptáciu, na prispôsobenie sa novému prostrediu a zmene celkového režimu. Deti u nás v škole pracujú aktívne dopoludnia, často aj popoludní a potrebujú relax a čas na spracovanie nových informácií a zážitkov. Krúžky deťom neutečú, od druhého polroka či ďalšieho školského roka bude mať možnosť opäť sa na krúžky prihlásiť.

    • Felix dance klub
    •  

     Nácvik pripravených choreografií, náročnosť prispôsobená skupine, choreografie budú následne prezentované na rôznych vystúpeniach a akciách školy.

     Vek detí: žiaci 1.-  4. ročníka  ZŠ
     Kto ho vedie: Renata Kontárová
     Termín: utorok 15.00 - 16:00 hod.

     Cena: 67.- eur
     Potrebné pomôcky: tepláky, tenisky, tričko

      

    • Hudobné zručnosti - FLAUTA
    •  

     Krúžok poskytuje individuálnu hru  flautu. Cieľom je, aby dieťa získalo pozitívny vzťah k hre na hudobnom nástroji a vedelo zahrať jednoduché skladby.

     Vek detí: žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ
     Kto ho vedie: Silvia Miršová

     Termín:  pondelok, streda popoludní

     Čas: 30 minút týždenne
     Maximálny počet detí / jeden čas: 3 

     Cena:  flauta: 69.- eur
     Potrebné pomôcky: bude upresnené na krúžku

      

    • Hudobné zručnosti - KLAVíR
    •  

     Krúžok poskytuje individuálnu hru na klavír . Cieľom je, aby dieťa získalo pozitívny vzťah k hre na hudobnom nástroji a vedelo zahrať jednoduché skladby.

     Vek detí: žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ
     Kto ho vedie: Silvia Miršová

     Termín: pondelok, utorok, streda

     Čas: 30 minút týždenne
     Maximálny počet detí:  1 dieťa 

     Cena: 190.- eur, 
     Potrebné pomôcky: bude upresnené na krúžku

      

      

    • Umenie je hra - s Katkou
    •  

     Oboznámenie s výtvarnými dielami slovenských a svetových výtvarníkov prostredníctvom hravých aktivít , ktoré vyústia do tvorby vlastných výtvarných prác. Bude vychádzať z jej čerstvo vydanej knihy "Ako maliari vidia svet". Využitie rôznych výtvarných techník. Niektoré hodiny krúžku budú venované našim sviatkom a tradíciám. Deti tak budú môcť prispieť k výzdobe interiéru a tvorbe výtvarnej galérie v priestoroch školy Félix.

     Vek detí: žiaci 1.- 2. ročníka ZŠ
     Kto ho vedie: Katarína Kosánová 
     Termín: štvrtok 15:00 - 16:00 hod.

     Cena: 65.-eur
     Potrebné pomôcky: peračník 

      

    • Výtvarný krúžok - s Majkou
    •  

     Krúžok je plynulým pokračovaním od hravých výtvarných aktivít smerom k       rozvíjaniu základných výtvarných zručností. Aktivity na krúžku budú koncipované tak, aby sa deti oboznámili so základnými výtvarnými technikami a výrazovými prostriedkami. Krúžok je zároveň prípravným kurzom pre vyšší ročník.

     Vek detí: 3.- 4. ročník ZŠ

     Kto ho vedie: Mária Ledényiová

     Termín: pondelok 15:00 - 16:00

     Cena: 65.-eur

     Potrebné pomôcky: staré oblečenie, v ktorom sa deti môžu zašpiniť

      

    • Keramický krúžok
    •  

     Deti naučíme rôzne techniky práce s hlinou a glazúrami .Vyrobia si množstvo predmetov : misky, šálky, ozdoby. Krúžok ponúka okrem zábavy s hlinou aj priestor na precvičenie jemnej motoriky, kreativity a umeleckého cítenia.

     Vek detí: 2.- 4. ročník ZŠ

     Kto ho vedie: Zabezpečené externým dodávateľom Krúžky v škole

     Termín: pondelok 15:00 – 16:00

     Cena : 95.-eur 

     Potrebné pomôcky: zástera , alebo staršie tričko

    • Matematika hrou + krúžok zábavnej logiky
    •  

     Na krúžku "matematika hrou" si budeme rozvíjať matematické, logické a tvorivé myslenie hravou formou. Budeme sa venovať riešeniu zaujímavých problémov zo sveta, teórii hier a iným pekným myšlienkam v matematike. Bude spojený s krúžkom zábavnej logiky a riešenia hlavolamov.

     Vek detí: žiaci 5. a 6. ročníka

     Kto ho vedie: Veronika Dorotea Pozsonyiová a Vlasta Gubášová

     Termín: pondelok 15:00 - 16:00

     Cena: 59.-eur

     Potrebné pomôcky: peračník a zošit 

      

    • Konverzácie z angličtiny
    •  

     Konverzácie budú prebiehať na témy blízke životu detí - rodina, jedlo, šport, škola. Konverzácia v krúžku bude vedená v anglickom jazyku.


     Vek detí: žiaci 2. - 3. ročníka ZŠ
     Kto ho vedie: Marián Lezo

     Termín: streda 15:00 - 16:00

     Cena: 69.-eur
     Potrebné pomôcky: peračník, zošit

    • Anglický jazyk s Majkou - konverzačná angličtina
    •  

     Konverzačná angličtina je pre všetkých, ktorí chcú obohatiť svoju slovnú zásobu o užitočné slovíčka a frázy. Konverzácie budú vždy zamerané na konkrétnu tému blízku deťom tak, aby sa slovnú zásobu učili v kontexte a následne ju boli schopní použiť v reálnej konverzácii. Kurz je obzvlášť odporúčaný žiakom, ktorý sa radi učia vizuálne, pomocou obrázkov a tzv. obrázkových máp.

     Vek detí:  3.-4. ročník

     Kto ho vedie: Mária Ledényiová

     Termín: štvrtok 15:00 - 16:00

     Cena: 69.-eur

     Potrebné pomôcky: peračník/ písacie potreby

    • Krúžok španielčiny
    •  

     Výuka španielskeho jazyka zábavnou formou.

     Vek detí: 3.-6. ročník ZŠ

     Kto ho vedie: Eva Eleková

     Termín: streda 15:00 -16:00 hod.

     Cena: 69.-eur

     Potrebné pomôcky: peračník

      

    • Vedecký krúžok
    •  

     Krúžok pre zvedavé deti, ktoré majú radi prírodu a radi experimentujú. Zahráme sa na vedcov, preskúmame prírodné javy, vlastnosti látok, naučíme sa písať tajným písmom.

     Vek: žiaci 3.,4. ročníka ZŠ

     Kto ho vedie: Nadežda Makarová

     Termín:  streda 15:00 – 16:00

     Cena: 69.-eur

     Pomôcky: peračník , iné pomôcky info na krúžku

     Krúžok pre zvedavé deti, ktoré majú radi prírodu a radi experimentujú. Zahráme sa na vedcov, preskúmame prírodné javy, vlastnosti látok, naučíme sa písať tajným písmom. 

      

    • Krúžok mladého skauta
    •  

     Skauting je predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava voľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. V skautingu získava cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.

     Vek detí: žiaci 3.- 6. ročníka ZŠ
     Kto ho vedie: Marián Lezo

     Termín: utorok 15:00 - 16:00

     Cena: 59.-eur
     Potrebné pomôcky: vhodné športové oblečenie, obuv
     Popis: Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa.

    • Šachový krúžok
    •  

     Deti sa naučia základné pravidlá hry. Hrou si dieťa rozvíja logické myslenie a stratégie.

     Vek detí: 2.- 4. ročník ZŠ

     Kto ho vedie: Tomáš Zizič

     Termín: pondelok 15:00 - 16:00

     Cena: 79.-eur

     Potrebné pomôcky: pohodlné oblečenie

    • Mediálne štúdio s Vladom
    •  

     Chcete vytvárať a editovať dokumentárne videá? Vytvoriť si vlastnú webovú prezentáciu?  Vytvoriť školský časopis online aj offline? Teším sa na Vás :-)

     Vek detí: žiaci 5. a 6.ročníka ZŠ

     Kto ho vedie: Vlado Dolinay

     Termín: štvrtok 15:00 - 16:00 hod.

     Cena: 59.-eur

     Potrebné pomôcky: informácie na krúžku

      

      

    • Lego - robotický krúžok
    •  

     Na krúžku budeme pracovať so stavebnicami LEGO EV3 a robotmi mBot. Deti na   krúžku zostavia tím, ktorý bude pracovať na dlhodobom zadaní a výskumnej úlohe v súťaži First Lego League, ktorá sa uskutoční v januári 2018. V druhom polroku by sme sa chceli zúčastniť súťaže Istrobot v kategórií stopár, príp. sklad kečupu. Na krúžku tak budeme riešiť konštrukčné úlohy (lego), výskum a programovanie (lego, scratch).  

     Vek detí: žiaci 5.- 6. ročníka ZŠ

     Kto ho vedie: Michal Kocúr

     Termín: streda / predbežne/ 15:00 – 16:00 hod.

     Cena: 115.-eur

     Potrebné pomôcky: žiadne

    • Mediálne štúdio
    •  

     Chcete tvoriť filmy? Chcete si nahrať vlastné rozhlasové vysielanie? Chcete vedieť ,čo všetko sa dá urobiť v kresliacom editore? Chcete, aby bol počítač Váš dobrý pomocník pri tvorbe? Ak ste odpovedali na tieto otázky áno , prihláste sa na môj krúžok.

      Vek detí: 3.- 4. ročník ZŠ 

      Kto ho vedie: Hana Tichá

      Termín: utorok 15:00 - 16:00 hod.

      Cena: 78.-eur

      Potrebné pomôcky: žiadne

      

    • Futbalový krúžok
    •  

     Futbal u detí pestuje zdravý návyk k pohybu, súťaživosti, rešpektovanie zásad fair-play. Cieľom krúžku je osvojiť si základné herné činnosti a vychutnať si hru, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie športy na svete.

     Vek detí: žiaci 1.-2. ročníka 

     Kto ho vedie: Juraj Urblík

     Termín:  streda 15:00 -16:00

     Cena: 67.- eur

     Potrebné pomôcky: športové oblečenie, športová halová obuv,  fľaška na pitie