• Futurológia
   • Futurológia

   • 07.04.2018 21:43
   • Píše Xaver Gubáš:

    Už pred mnohými rokmi som sa zamýšľal nad tým, ako bude vyzerať budúcnosť. Ako chlapec som si uvedomil, že v roku 2000 zo mňa bude dospelý „pán“ a o roku 2020 som vtedy ani nepremýšľal. Predstavte si, práve okolo roku 2000 som sa zúčastnil projektu, ktorý mal odhadnúť, čo sa bude diať v roku 2020. Projekt bežal asi päť rokov a venoval sa veľmi širokému spektru oblastí, ktoré by v roku 2020 mohli byť zaujímavé.
   • Jednou z tých oblastí bolo aj školstvo. Vtedy sme aj s Peťom Halákom spracovali náš pohľad na budúcnosť školstva a čo by sa v ňom malo a čo by sa mohlo zmeniť. Vôbec nie je dôležité, aké všetky detaily a scenáre sme popísali – zo všetkých bolo jasné, že v školstve sa niečo zmeniť MUSÍ.  Ani jeden z tých scenárov však nepopisoval situáciu, v ktorej sa tesne pred rokom 2020 reálne nachádzame – situáciu neustálej zmeny a najmä našu (a hlavne Peťovu) veľkú účasť na zvyšovaní tempa tejto neustálej zmeny.

    Potrebu vytvoriť novú školu typu Felix sme vtedy cítili – ale určite sme o nej nepísali ako o „futurologickej“ ceste. Dnes už vieme, že bez zakladania nových škôl (akýchkoľvek – nie len Felix či Narnia) by sa zmena v školstve odkladala o ďalšie desiatky rokov. 
    Vtedy, okolo roku 2000, som pravidelne citoval jedného z najznámejších futurologických aktivistov – Petra Diamondisa, ktorý tvrdí „Najlepší spôsob ako predpovedať budúcnosť je, vytvoriť si ju.“ Dnes na tieto jeho slová stále myslím a dopĺňam ich o vlastnú myšlienku : „Veďme deti s pohľadom na budúcnosť. My sa ju len snažíme tvoriť, ale oni v nej budú žiť!“

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy
  • Návšteva z Nepálu.
  • Deň župných škôl
  • Strom dobrých skutkov
  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO