• Spolupráca s rodičmi

  • Rodičia sú pre našu školu nenahraditeľnými partnermi.


   Informovanie rodičov

   Rodičov pravidelne informujeme o aktivitách školy e-mailom (každý piatok dostávajú infolist od triedneho učiteľa), prostredníctvom newslettera FELIXoviny, aktualizovanými informáciami na našej webovej stránke a nájdete nás aj na sociáonej sociálnej sieti Facebook.

   Rodičia majú prístup do zaheslovanej časti webstránky, kde nájdu mnohé užitočné informácie o svojom dieťati a vyučovaní. Využívame elektronickú žiacku knižku, kde majú rodičia kedykoľvek prístup k aktuálnemu hodnoteniu vlastného dieťaťa. Na internete majú dostupnú aj elektronickú triednu knihu, a tak vedia, čo sa ktorý deň deti učili v škole, na čom deti pracujú a tiež majú prehľad o dochádzke dieťaťa.


   Adaptačná víkendovka

   Na začiatku školského roka organizujeme pre deti prvého ročníka spolu s ich rodičmi a súrodencami adaptačnú víkendovku. Cieľom víkendovky je spoločný pobyt v prírode, bližšie spoznanie sa, vytvorenie si dobrých vzťahov a vytvorenie základov pre stabilný trojuholník dieťa - rodič - učiteľ.


   Sobotňajšie výlety

   Deti našej školy a ich rodiny sa môžu zúčastňovať pravidelných sobotňajších výletov do prírody. Výlety sú spojené s poznávaním, športovaním, netradičnými hrami. 


   Ranné kávy

   Vždy prvú stredu v mesiaci pozývame rodičov na neformálne stretnutie pri káve, či čaji. Stretávame sa približne od 8,30 do 9,30 hod.. Rodičia majú možnosť kedykoľvek byť na vyučovaní či popoludňajších aktivitách (po predchádzajúcej dohode min. jeden deň vopred) a pozorovať prácu detí na vlastné oči. Rodič počas takéhoto pobytu v škole nesmie do vyučovania zasahovať, ani prejavovať emócie, aby sa čo najviac zachovala autenticita vyučovania.


   Spoločný program

   V priebehu školského roka pravidelne organizujeme spoločný program pre deti a ich rodičov. Môžete sa zúčastňovať tvorivých dielní, besiedok, hier v prírode, projektových aktivít, prezentácií prác detí.


   Konzultačné hodiny

   Naši učitelia ako aj vedenie školy majú konzultačné hodiny, počas ktorých sa venujeme rodičom. Konajú sa dva krát ročne.


   Špeciálny pedagóg

   Špeciálny pedagóg je tu aj pre rodičov na spoločné riešenie výchovných otázok detí.


   Školský psychológ

   Školský psychológ je tu pre deti, rodičov aj učiteľov na spoločné riešenie výchovných a psychologických otázok detí.


   Návrhy a nápady

   Veľmi si vážime všetky návrhy a nápady, s ktorými rodičia detí za nami prichádzajú. Všetky priebežne vyhodnocujeme a po zvážení inovujeme našu prácu. 


   Manažment školy

   Dvaja zástupcovia rodičov sú členmi správnej rady školy. Majú tak možnosť priamo ovplyvňovať riadenie školy. Voľba prvých zástupcov rodičov bude zrealizovaná na adaptačnej víkendovke.


   Riešenie sťažností a pripomienok

   Našu prácu sa snažíme robiť tak, aby sťažnosti nevznikali. Napriek tomu sa môže stať, že rodičia niekedy nebudú spokojní, alebo inak chápu situáciu ako my. Preto vítame, keď sa nám rodičia včas ozvú, aby sme prípadné nedorozumenia mohli čím skôr začať riešiť.

   Bežné záležitosti ohľadne vyučovania a Felix klubu riešia pani učiteľky a vychovávateľky. Prosím rešpektujte, že v čase ich pedagogickej činnosti nie je priestor na dlhší rozhovor, nakoľko sa primárne venujú deťom. Vždy sa ale dá dohodnúť individuálne stretnutie.

   Riaditeľka a manažér školy sú k dipozícii na riešenie otázok, ktoré sa týkajú celej školy, resp. vážnejších problémov, pripomienok. A samozrejme budeme sa snažiť riešiť aj prípadné pripomienky na prácu pani učiteliek, vychovávateliek.

   V prípade sťažností alebo problémov s vedením školy je možné podať podnet na správnu radu školy.

    

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: Vyzdvihovanie detí +421 948 083 870 Info škola +421948 277 556
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • Zvyky a tradície - stridžie dni
  • Vianočné dielne II. týždeň
  • Zrod vesmíru v klube
  • Vianočné dielne I. týždeň
  • k 17. novembru
  • FELIX meniny
  • Zebry na výstave Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019
  • Sprevádzaná prehliadka v ZOO
  • Záhrada, ktorá učí
  • Kosatky- Deň inak na Slavíne a v Horskom parku
  • Kosatky- Deň inak v Starom meste
  • Dožinky 2019