• Žiacky parlament je skupina zástupcov žiakov z jednotlivých tried tretieho až šiesteho ročníka našej školy, ktorá spoločne diskutuje o témach školského života a vyučovania, zastupuje názor a potreby žiakov svojej triedy a návrhy predkladá vedeniu školy.

    Stretnutia bývajú pravidelne každé 2 týždne. O priebehu a výsledkoch stretnutí následne informujú spolužiakov vo svojich triedach.

    Zvolení zástupcovia na šk. rok 2017/18 sú:

    Za triedu Včely: Filip Graus, Branislav Držík

    Za triedu Mravce: Eliška Zemanová, Simona Tejedyová

    Za triedu Svište: Jakub Hladík, Žofia Tóthová

    Za triedu Surikaty: Oskar Benian, Emma Illéšová

    Za triedu Sovy: Adela Zemaníková, Matúš Halák

    Za triedu Plameniaky: Martina Atanasová, Peter Giač

     

     

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • Škola v prírode Vydry, Sovy
  • Návšteva z Nepálu.
  • Deň župných škôl
  • Strom dobrých skutkov
  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO
  • Vianočné trhy Felix 2018
  • Vianočné dielne zázrakov 2018