• Stravovanie

   • Stravovanie

   • Žiaci majú zabezpečené obedy v školskej jedálni na Haanovej 28. Stravovanie zabezpečuje Školské stravovacie zariadenie Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 

    Presun na obed a dozor počas obeda zabezpečujeme našimi pedagogickými zamestnancami.

    Všetky deti z prvého stupňa sú prihlásené na obed. Deti si nemôžu jedlo vyberať, aj keď to tak na stránke vyzerá. Všetky deti však nosia na obed čipy kvôli evidencii (zároveň sa pripravujú na obdobie, keď si obedy vyberať budú)

    Deti z druhého stupňa si jedlo vyberajú a objednávajú cez Edupage. A Budú nosiť so sebou čipy a budú sa "pípať" - podľa toho budú kuchárky vedieť, aké jedlo im majú naložiť. Ak si dieťa zabudne čip, treba ísť za vedúcou jedálne, ktorá skontroluje, či a aké jedlo má objednané.

    Obed deti dostanú vždy, aj keď si zabudnú obed vybrať - dostanú jedlo, ktoré dostávajú deti z prvého stupňa, ale väčšiu porciu (komu vyhovoval doterajší systém, nemusí nič nastavovať ani vyberať)


    Cena a spôsob platby

    Cena za obedy pre žiakov prvého stupňa je 1,39 €, druhého stupňa 1,46 €. Platby realizujte prevodom na účet dodávateľa stravy:  SK 15 1100 0000 0029 4002 7069. Variabilný symbol je rovnaký, ako pri platení príspevkov na školu, t.j. každé dieťa má svoj jedinečný VS.

    Stav platieb nájdete na stránke našej školy po prihlásení  alebo v mobilnej aplikácii EDUPAGE.


    Odhlasovanie obedov

    Na webstránke do 14:00 predchádzajúceho dňa, alebo ráno do 8:00 hod. , len v akútnych prípadoch na telefónnom čísle +421 910 259 609.


    Aktuálny jedálny lístok

    Jedálny lístok je dostupný na tejto stránke. Platí verzia, v ktorej sú uvedené len obedy bez možnosti výberu.

     

    Naše deti majú k dispozícii aj šalátový bar, ktorý obsahuje nádoby s rôznymi druhmi zeleniny a šalátov a deti si z neho samostatne naberajú.